Giỏ Hàng

Bạn chưa đặt đơn nào
Xem Trang Chủ

Nhẫn Mỹ cho người Mệnh Mộc

Theo quan điểm trong khoa học phong thủy, Mộc chỉ về mùa xuân và sự mạnh mẽ. Lúc tích cực, Mộc là gậy chống, là ngọn giáo để đấu tranh và giữ nước. Lúc tiêu cực, Mộc là sự hủy hoại, là mối nguy hiểm và lo sợ. Màu sắc đại điện cho Cung Mệnh Mộc là màu xanh lá cây. Mộc còn đại diện cho nguồn sống và sự hy vọng. Hành Mộc có tính chất sinh sôi nảy nở và mềm mại ..

Lọc nhẫn theo mạng :

Lọc nhẫn có đá phù hợp với mạng của bạn

Nhẫn Mỹ Phù Hợp Với Người Mạng Mộc [Mệnh Mộc]

Nhẫn Hợp Kim WestPoint {Dương} Hết Hàng đ Hợp Kim Mạ Vàng 17468 likes
Nhẫn Trường Học DAVIS Xanh Dương 650.000 đ Hợp Kim Mạ Vàng 6475 likes
Nhẫn Trường Học DAVIS Xanh Lá 650.000 đ Hợp Kim Mạ Vàng 6816 likes
Nhẫn Mỹ Học Viện Quân Đội 1979 {Saphia} 1.300.000 đ Bạc Nguyên Khối 12065 likes
Nhẫn Mỹ Học Viện Quân Đội 1979 {Xanh Lục} 1.300.000 đ Bạc Nguyên Khối 18233 likes
Nhẫn Mỹ Airborne, Lính Dù Mỹ 950.000 đ Bạc Nguyên Khối 8753 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân 999 [Saphia] 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 10075 likes
Nhẫn Mỹ Đại Bàng – Navy 1.000.000 đ Bạc Nguyên Khối 12695 likes
Nhẫn Lực Lượng Đặc Biệt [Lá] 900.000 đ Bạc Nguyên Khối 8115 likes
Nhẫn Mỹ Trường Magnolia 75 900.000 đ Bạc Nguyên Khối 7780 likes
Nhẫn Mỹ Không Quân [Đá Dương] 1.200.000 đ Bạc Nguyên Khối 14019 likes
Nhẫn Mỹ Biệt Kích Dù 72 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 8393 likes
Nhẫn Mỹ Thủy Quân Lục Chiến 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 12052 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân [Đá Đen] – 880 Hết Hàng đ Bạc Nguyên Khối 5918 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân [Đá Xanh Lá] – 880 Hết Hàng đ Bạc Nguyên Khối 4100 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân [Xanh Dương] – 880 Hết Hàng đ Bạc Nguyên Khối 4120 likes