Giỏ Hàng

Bạn chưa đặt đơn nào
Xem Trang Chủ

Nhẫn Mỹ cho người Mệnh Thủy

Theo quan điểm trong khoa học phong thủy, Thủy nói về mùa đông, cơn mưa nhỏ hay có thể dẫn tới bão lớn. Lúc tốt, Thủy là nguồn nuôi dưỡng, hỗ trợ 1 cách kiến thức. Lúc tiêu cực, Thủy biểu hiện sự mệt mỏi và kiệt sức. Phối hợp với cảm xúc, thủy cho thấy sự sợ hãi, lo âu và căng thẳng..

Lọc nhẫn theo mạng :

Lọc nhẫn có đá phù hợp với mạng của bạn

Nhẫn Mỹ Phù Hợp Với Người Mạng Thủy [Mệnh Thủy]

Nhẫn Hợp Kim WestPoint {Dương} Hết Hàng đ Hợp Kim Mạ Vàng 17470 likes
Nhẫn Trường Học DAVIS Xanh Dương 650.000 đ Hợp Kim Mạ Vàng 6477 likes
Nhẫn Lucky Trắng Phát Lộc 350.000 đ Hợp Kim Trắng 24412 likes
Nhẫn Mỹ Học Viện Quân Đội 1979 {Saphia} 1.300.000 đ Bạc Nguyên Khối 12069 likes
Nhẫn Mỹ Airborne, Lính Dù Mỹ 950.000 đ Bạc Nguyên Khối 8757 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân 999 [Saphia] 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 10075 likes
Nhẫn Mỹ Đại Bàng – Navy 1.000.000 đ Bạc Nguyên Khối 12695 likes
Nhẫn Mỹ Trường Magnolia 75 900.000 đ Bạc Nguyên Khối 7782 likes
Nhẫn Mỹ Không Quân [Đá Dương] 1.200.000 đ Bạc Nguyên Khối 14021 likes
Nhẫn Mỹ Biệt Kích Dù 72 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 8395 likes
Nhẫn Mỹ Thủy Quân Lục Chiến 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 12054 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân [Đá Đen] – 880 Hết Hàng đ Bạc Nguyên Khối 5920 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân [Xanh Dương] – 880 Hết Hàng đ Bạc Nguyên Khối 4128 likes