Nhẫn Mỹ cho người Mệnh Mộc

Theo quan điểm trong khoa học phong thủy, Mộc chỉ về mùa xuân và sự mạnh mẽ. Lúc tích cực, Mộc là gậy chống, là ngọn giáo để đấu tranh và giữ nước. Lúc tiêu cực, Mộc là sự hủy hoại, là mối nguy hiểm và lo sợ. Màu sắc đại điện cho Cung Mệnh Mộc là màu xanh lá cây. Mộc còn đại diện cho nguồn sống và sự hy vọng. Hành Mộc có tính chất sinh sôi nảy nở và mềm mại ..

Lọc nhẫn theo mạng :

Lọc nhẫn có đá phù hợp với mạng của bạn

Nhẫn Mỹ Phù Hợp Với Người Mạng Mộc [Mệnh Mộc]

[GIẢM GIÁ 500K] Nhẫn DAVIS Xanh Dương 500.000 đ Hợp Kim Mạ Vàng 8480 likes
[GIẢM GIÁ 500K] Nhẫn DAVIS Xanh Lá 500.000 đ Hợp Kim Mạ Vàng 8523 likes
Nhẫn Mỹ Học Viện Quân Đội 1979 {Saphia} 1.300.000 đ Bạc Nguyên Khối 14375 likes
Nhẫn Mỹ Học Viện Quân Đội 1979 {Xanh Lục} 1.300.000 đ Bạc Nguyên Khối 20058 likes
Nhẫn Mỹ Airborne, Lính Dù Mỹ 950.000 đ Bạc Nguyên Khối 10675 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân 999 [Saphia] 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 11763 likes
Nhẫn Mỹ Đại Bàng – Navy 1.000.000 đ Bạc Nguyên Khối 14878 likes
Nhẫn Lực Lượng Đặc Biệt [Lá] 900.000 đ Bạc Nguyên Khối 9745 likes
Nhẫn Mỹ Trường Magnolia 75 900.000 đ Bạc Nguyên Khối 9119 likes
Nhẫn Mỹ Không Quân [Đá Dương] 1.200.000 đ Bạc Nguyên Khối 16496 likes
Nhẫn Mỹ Biệt Kích Dù 72 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 9745 likes
Nhẫn Mỹ Thủy Quân Lục Chiến 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 14517 likes