Nhẫn Mỹ cho người Mệnh Thổ

Theo quan điểm trong khoa học phong thủy, Hành Thổ nói về không gian nuôi trồng, hỗ trở và sinh trưởng, nơi sinh sống và tồn tại của tất cả sinh vật. Thổ nuôi dưỡng và tương tác với các hành khác. Lúc tốt, Thổ đại diện cho sự công bằng và trí thông minh; lúc xấu, Thổ tạo nên sự tối tăm hay biểu trưng sự lo lắng về các trắc trở không tồn tại..

Lọc nhẫn theo mạng :

Lọc nhẫn có đá phù hợp với mạng của bạn

Nhẫn Mỹ Phù Hợp Với Người Mạng Thổ [Mệnh Thổ]

[GIẢM GIÁ 500K] Nhẫn DAVIS Vàng Hổ Phách 500.000 đ Hợp Kim Mạ Vàng 19553 likes
Nhẫn Mỹ Học Viện Quân Đội 1979 {Vàng} 1.300.000 đ Bạc Nguyên Khối 20600 likes
Nhẫn Mỹ Hải Quân 999 [Hồng Ruby] Hết Hàng đ Bạc Nguyên Khối 11413 likes
Nhẫn Mỹ Đại Bàng – Navy 1.000.000 đ Bạc Nguyên Khối 15914 likes
Nhẫn Võ Bị Đà Lạt [Đá Đỏ] 1.000.000 đ Bạc Nguyên Khối 18493 likes
Nhẫn Mỹ Học Viện – Naval 1961 1.200.000 đ Bạc Nguyên Khối 11319 likes
Nhẫn Mỹ Trường Glassboro 77 900.000 đ Bạc Nguyên Khối 10385 likes
Nhẫn Mỹ Trường Magnolia 75 900.000 đ Bạc Nguyên Khối 10298 likes
Nhẫn Mỹ Thủy Quân Lục Chiến 1.100.000 đ Bạc Nguyên Khối 15726 likes